Pozywamy banki

Pozywamy banki

Nasza kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy Klientów banków, którzy zawarli umowy kredytowe powiązane z walutą franka szwajcarskiego (indeksowane, denominowane). Sprawy prowadzimy w wariancie przewidującym pełną obsługę spraw CHF, co sprowadza się zarówno do inicjowania postępowań reklamacyjnych oraz sądowych, jak i udzielania pomocy prawnej w przypadku wniesienia przez bank pozwu o zapłatę w związku z unieważnieniem lub widmem unieważnienia umowy kredytowej.

Nasze działają skupiają się na:

  • opracowaniu pisemnej reklamacji adresowanej do banku (kredytodawcy) oraz udzieleniu pomocy w uzyskaniu przez Klienta banku odpowiedniego zaświadczenia o historii spłaty kredytu,
  • opracowaniu pozwu o ustalenie oraz o zapłatę,
  • opracowaniu wniosku pozwu o zabezpieczenie powództwa (wstrzymanie decyzją sądu płatności dalszych rat kapitałowo-odsetkowych CHF na czas procesu, o ile specyfika danego zlecenia na to pozwala),
  • doradztwie w zakresie propozycji ugodowych zgłaszanych przez bank na etapie postępowania reklamacyjnego, jak i w toku procesu,
  • przygotowaniu Klienta do udziału w rozprawie sądowej, tak aby składanie zeznań było możliwie komfortowe,
  • dążeniu do wykreślenia wpisu hipoteki na rzecz banku z księgi wieczystej nieruchomości kredytobiorcy będącej przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu waloryzowanego do waluty franka szwajcarskiego (w przypadku unieważnienia umowy),
  • pomocy w zakresie przeprowadzenia rozliczeń między kredytobiorcą, a bankiem po prawomocnym zakończeniu sporu sądowego (potrącenia wzajemnych wierzytelności w razie unieważnienia umowy),
  • świadczeniu obrony przedsądowej i sądowej przed roszczeniami banku z tytułu zgłaszanego przez bank żądania zapłaty wynagrodzenia pieniężnego na rzecz banku za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu przez kredytobiorcę (w przypadku unieważnienia umowy).

Prowadzimy również sprawy dotyczące kredytów CHF już w całości spłaconych przez kredytobiorców (np. na skutek notarialnej sprzedaży nieruchomości), czy spłacanych po rozwodzie przez jednego z byłych małżonków.

Klientami kancelarii najczęściej zostają osoby ceniące sobie możliwość bezpośredniej styczności z adwokatem prowadzącym ich sprawę. Osoby, którym zależy na gruntownym przygotowaniu przez prawnika do złożenia zeznań w sądzie, czy bieżącym konsultowaniu stanu sprawy. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów, ponieważ wszystkie powierzone nam sprawy są po prostu dla nas ważne. Nierzadko sprawa frankowa jest pierwszą w życiu Klienta sprawą w sądzie.

Adwokat Tomasz Makowski przyjmuje Klientów we wszystkie dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową.

W sprawach nagłych pomoc udzielana jest również w dni wolne od pracy.

---

Kancelaria Adwokacka Tomasz Makowski

81-393 Gdynia, ul. Świętojańska 46/2
tel. kom. + 48 506 77 82 77
e-mail: biuro@adwokat-makowski.pl
www: adwokat-makowski.pl

---