Zasady współpracy

Zasady współpracy z kancelarią

Wynagrodzenie kancelarii obejmuje ryczałt za kompleksowe poprowadzenie sprawy oraz premię za sukces, płatną przez Klienta na rzecz kancelarii wyłącznie w razie prawomocnej wygranej z bankiem (np. ustalenie nieważności umowy, uwzględnienie powództwa o zapłatę).

Wynagrodzenie ryczałtowe może być płatne w ratach. Dzięki ryczałtowi Klient nie ponosi żadnych dodatkowych wydatków na rzecz kancelarii (np. za sporządzanie pism procesowych, zabezpieczanie przez prawnika terminów rozpraw sądowych, analizę akt sprawy w sądzie, dojazdy do sądów, za odbywane konsultacje w siedzibie kancelarii, itp.). Zasady rozliczeń z kancelarią są dla Klienta jasne i proste.

Wysokość pierwszej raty ryczałtu za przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, skompletowanie dokumentacji oraz założenie sprawy sądowej przeciwko bankowi (złożenie pozwu z załącznikami) rozpoczyna się już od 2.600,00 zł brutto (w tym jest podatek VAT wg stawki 23%).

Niestety, aktualnie sprawy sądowe przeciwko bankom należą do długotrwałych. Uzyskanie wyroku Sądu I instancji w okresie krótszym niż rok licząc od dnia złożenia pozwu należy do rzadkości. Banki odwołują się od niekorzystnych wyroków, a dodatkowo pozywają swoich Klientów, którzy uzyskują mocą wyroku ustalenie nieważności zakwestionowanej umowy kredytowej. Takie podejście do spraw frankowych ze strony banków sprawie, że okres współpracy Klienta z kancelarią, naszej pracy na rzecz interesów klienta, liczy się w latach.

Wysokość samego ryczałtu oraz premii za sukces zależy od stopnia skomplikowania danego zlecenia, tj. od rodzaju umowy kredytowej, wartości spornego kredytu, historii jego spłaty.

Obecnie założenie sprawy sądowej z pozwu o ustalenie i o zapłatę wiąże się dla Klienta banku będącego konsumentem z opłatami urzędowymi na poziomie zaledwie 1.017,00 zł. Aktualnie prowadzenie procesu sądowego z bankiem przed Sądem I instancji nie wiąże się z koniecznością wpłacania zaliczek na biegłych, czy ponoszenia dalszych opłat urzędowych.

Adwokat Tomasz Makowski przyjmuje Klientów we wszystkie dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową.

W sprawach nagłych pomoc udzielana jest również w dni wolne od pracy.

---

Kancelaria Adwokacka Tomasz Makowski

81-393 Gdynia, ul. Świętojańska 46/2
tel. kom. + 48 506 77 82 77
e-mail: biuro@adwokat-makowski.pl
www: adwokat-makowski.pl

---